Friday, August 12, 2022
HomeHealth TipEyes Care Tips: ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ...

Eyes Care Tips: ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

Eyes Care Tips: ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

Eyes Care Tips: ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ Eyes Care Tips

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਐਂਟੀ-ਏਜਿੰਗ ਆਈ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Eyes Care

ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਗੜੋ ਨਾ Eyes Care Tips

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਝਣ ਜਾਂ ਮੇਕਅੱਪ ਰਿਮੂਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਗੜੋ ਨਾ।

ਆਈ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ Eyes Care Tips

ਆਈ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਕਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਗਲਤ ਕੰਸੀਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ Eyes Care Tips

ਗਲਤ ਕੰਸੀਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸੀਲਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।

ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਟੋਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ Eyes Care Tips

ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟੋਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਟਾਈਟਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟੋਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟੋਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਵੋ Eyes Care Tips

ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਖਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Eyes Care Tips

Read more: Happy Propose Day: ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੋ

Read more:  Butter Face Pack : ਇਹ ਫੇਸ ਪੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗ ਨਰਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ

Connect With Us : Twitter Facebook

 

SHARE
Koo BirdWhatsappPinterestTelegram
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular