Sunday, May 22, 2022
HomeHealth TipTips For Gaining Weight : ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਖਣਿਜ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ...

Tips For Gaining Weight : ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਖਣਿਜ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Tips For Gaining Weight : ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਖਣਿਜ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Tips For Gaining Weight: ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਖਣਿਜ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼  Tips For Gaining Weight

ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੌਗੀ ਅਤੇ 5 ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ Tips For Gaining Weight

ਦੁੱਧ ‘ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਓਟਸ ‘ਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ Tips For Gaining Weight

ਓਟਸ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਟਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਟਸ ‘ਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ।

ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਹਲਵਾ Tips For Gaining Weight

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਖਜੂਰ Tips For Gaining Weight

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਜੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਜੂਰ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Tips For Gaining Weight

Read more: Health benefits of Supari : ਸੁਪਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

Read more:  Alia Bhatt Shares Gangubai Kathiawadi Look : ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗੰਗੂਬਾਈ ਕਾਠੀਆਵਾੜੀ ਲੁੱਕ

Connect With Us : Twitter Facebook

 

 

SHARE
Koo BirdWhatsappPinterestTelegram
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular