Wednesday, May 18, 2022
HomeHealth TipDrinking Salt Water: ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

Drinking Salt Water: ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

Drinking Salt Water

Drinking Salt Water:  ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ

Drinking Salt Water ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਕ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ Drinking Salt Water

ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ Drinking Salt Water

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ‘ਚ 2-3 ਕੱਪ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ Drinking Salt Water

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖੋ Drinking Salt Water

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ Drinking Salt Water

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 1/2 ਚਮਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਲਈ ਲਾਭ Drinking Salt Water

ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਲਫਰ ਤੱਤ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ Drinking Salt Water

ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ Drinking Salt Water

ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 1 ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ 1 ਚਮਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਲਕਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Drinking Salt Water ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ

ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ Drinking Salt Water

ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਊਥਵਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਹੈਲੀਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ 1 ਚਮਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ।

Drinking Salt Water

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Apple plant closed for 5 days: ਐਪਲ ਸਪਲਾਇਰ ਫੌਕਸਕਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ ਪੋਇਜਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ

Connect With Us : Twitter Facebook

SHARE
Koo BirdWhatsappPinterestTelegram
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular