Sunday, May 29, 2022
Homeਕੰਮ-ਕੀ-ਬਾਤVastu Tips: How to remove negative energies at your home

Vastu Tips: How to remove negative energies at your home

Vastu Tips: How to remove negative energies at your home

Vastu Tips: cਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ

ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ Vastu Tips

 

ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਪ-ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ Vastu Tips

 

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Vastu Tips

 

ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ Vastu Tips

ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਓ Vastu Tips

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੇਰਹਿਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖੋ Vastu Tips

ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜੂ, ਪੂੰਝ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ, ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Vastu Tips

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: How To Make Tasty Pav Bhaji At Home

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  How to store onion for long time

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

SHARE
Koo BirdWhatsappPinterestTelegram
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular