Wednesday, May 18, 2022
Homeਕੰਮ-ਕੀ-ਬਾਤWhat Are The Symptoms Of Heart Attack ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਹ...

What Are The Symptoms Of Heart Attack ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

What Are The Symptoms Of Heart Attack: ਦਿਲ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੰਪ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਾਤਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ (What Are The Symptoms Of Heart Attack)

ਛਾਤੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਦਰਦ (What Are The Symptoms Of Heart Attack)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦਬਾਅ, ਦਰਦ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਭਰਪੂਰਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ (What Are The Symptoms Of Heart Attack)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਮਤਲੀ (What Are The Symptoms Of Heart Attack)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ (What Are The Symptoms Of Heart Attack)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।

(What Are The Symptoms Of Heart Attack)

Read more : Yoga For Stomach Problems ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ

Connect With Us : Twitter Facebook

SHARE
Koo BirdWhatsappPinterestTelegram
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular