Friday, June 2, 2023
HomeHealth TipDisadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi

Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi

Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi

Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi: ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ।

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi)

ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi

PubMed.gov ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 90% ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ(Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi)

ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab CM Channi ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ : ਸੋਨੀ

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ (Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (ਐਨਆਈਐਚ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ (Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi)

ਪਾਲਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

Disadvantages Of Prolonged Sitting in punjabi

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Fruits For Healthy Diet ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

Connect With Us:-  Twitter Facebook

SHARE
- Advertisement -
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular