Sunday, May 29, 2022
HomeHealth TipHome Remedies For High Blood Pressure ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

Home Remedies For High Blood Pressure ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

Home Remedies For High Blood Pressure: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਜਾਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(Home Remedies For High Blood Pressure)

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬੀ.ਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(Home Remedies For High Blood Pressure)

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
ਧਮਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ (Home Remedies For High Blood Pressure)

ਅਧਿਕਤਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਜਦੋਂ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਦਬਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਊਨਤਮ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਬਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਔਸਤ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਸਿਸਟੋਲਿਕ) 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ) 80 ਮਿ.ਮੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 120/80 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਔਸਤ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਦਬਾਅ 140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

(Home Remedies For High Blood Pressure)

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ (Home Remedies For High Blood Pressure)

“ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ” (Home Remedies For High Blood Pressure)

(1)। ਲੂਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(2)। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸਣ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(3)। ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(Home Remedies For High Blood Pressure)

(4)। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਇਕ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਘੋਲ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਪੀਓ।
(5)। ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਸਖਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਲਓ।
(6)। ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਪੀਓ।

(Home Remedies For High Blood Pressure)

(7)। ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਓ। ਲਾਭ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
(8)। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਪੀਤਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ।
(9)। 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਰੇ ਘਾਹ ‘ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(10)। ਸੌਂਫ, ਜੀਰਾ, ਚੀਨੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ।

(Home Remedies For High Blood Pressure)

ਇਕ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪੀਓ।
(11)। ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
(12)। ਕਰੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
(13) 4 ਕਿਲੋ ਕਣਕ, 4 ਕਿਲੋ ਜੌਂ ਅਤੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ‘ਚੋਂ ਛਾਣ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਸਗੋਂ ਜੌਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੰਨ੍ਹਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ | ਆਟੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
(14)। ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਭੋਜਨ ਹੈ।

(Home Remedies For High Blood Pressure)

(15)। ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
(16)। ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(Home Remedies For High Blood Pressure)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Remedies To Get Rid Of Joint Pain ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

Connect With Us : Twitter Facebook

SHARE
Koo BirdWhatsappPinterestTelegram
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular